تحصيلات تكميلي دانشگاه

  تحصيلات تكميلی دانشگاه عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای آئين‌نامه‌ها و فعاليت‌های آموزشی دانشكده‌ها، انجام كليه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلی (ارشد و دكتری) از بدو ورود تا پايان فارغ‌التحصيلی، برنامه‌ريزی جهت گسترش دوره‌های تحصيلات تكميلی مورد نياز صنعت نفت و گاز كشور  مي‌باشد.

  اهم وظايف
  برنامه‌ريزي جهت ارتقاء سطح كيفي و گسترش كمي رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • اداره کلیه امور آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هماهنگی معاونت آموزشی
  • تدوين و پيشنهاد برنامه آموزشي و دستورالعمل‌های لازم جهت دوره‌هاي تحصیلات تکمیلی دانشگاه با مشاركت گروه‌هاي آموزشي
  • نظارت بر حسن اجراي مقررات، آئین‌نامه‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و ارزیابی آن‌ها
  • تلاش در جهت شناسايي رشته‌هاي تخصصي مورد نياز صنعت نفت و تأسیس دوره‌های جدید کارشناسی‌ارشد و یا بالاتر با توجه به امکانات دانشكده‌ها
  • پيشنهاد اهداف، خط مشي آموزشي و برنامه استراتژيك تحصیلات تکمیلی دانشگاه به معاونت آموزشي
  • برنامه‌ريزي جهت توسعه و ايجاد نوآوري در امور آموزشي دانشجويان تحصیلات تکمیلی
  • گسترش فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی در راستاي سياست‌ها و قوانين دانشگاه
  • تلاش در جهت استقرار سيستم مديريتی مناسب
  • تبادل نظر با اعضاي هيات علمي به منظور بهبود كيفيت فعاليت‌هاي آموزشي
  • ایجاد هماهنگی امور آموزشی و غیر آموزشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دكتری

  • شناسايي، ارتباط و استفاده از امكانات و تجربيات سازمان‌ها و موسساتي كه اهداف مشابه دارند

  پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي‌ارشد


  پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي‌ارشد اين دانشگاه از دو طريق صورت مي‌پذيرد:


  1-  از طريق شركت در آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور كه معمولاً در بهمن ماه هر سال برگزار مي‌گردد.
  2-  پذيرش دانشجويان مشمول آئين‌نامه استعدادهاي درخشان كه زمان و جزئيات آن در سايت دانشگاه به اطلاع داوطلبان رسانيده مي‌شود
  .
   

  پذيرش دانشجو در مقطع دكترا

  پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي اين دانشگاه از طريق شركت متقاضيان در آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور به صورت نيمه متمركز، يك نوبت در سال صورت مي‌پذيرد.


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0