نام و نام‌خانوادگي: سیروس شیروانی
سمت: سرپرست روابط عمومی
تحصيلات: کارشناس مدیریت
پست الكترونيك:
***
تلفن: 53152032-061
تلفن داخلي: 2032

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0