123

مرکز فناوری اطلاعات


 

اخبار و اطلاعیه های فناوری اطلاعات
دسته بندي اخبار 
راه‌اندازی سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات(Help Desk)
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ 
۲۰:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۱۶۸۷
راه‌اندازی پروتكل مبادلات الكترونیكی (ECE)
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ 
۲۰:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۱۸۴۴
راه‌اندازی سامانه دوركاری امن دانشگاه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ 
۲۰:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۱۶۸۳
سامانه جدید اتوماسیون تغذیه دانشگاه صنعت نفت راه اندازی شد
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ 
۲۰:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۹۷۲۵
اتصال خوابگاه دانشجویی بوستان به شبكه بی سیم دانشگاه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
۲۰:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۲۴۲۲
ارتباط سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه با دانشكده نفت اهواز برقرار گردید
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ 
۲۰:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۲۶۵۹
راه اندازی سامانه جدید حضور و غیاب
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ 
۲۰:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۲۷۸۴
توسعه و بهبود ساختار شبكه دانشكده نفت آبادان
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ 
۲۰:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۲۱۷۶
اتصال دانشگاه صنعت نفت به شبكه اینترانت شركت ملی نفت ایران
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ 
۲۰:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۲۵۶۳

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0